tisdag 22 november 2016

En blogg som presenterar den beprövade erfarenhet och forskning som talar för att vi kan ge barn och unga med psykisk ohälsa en långt bättre vård än vad vi erbjuder dem i dag!

Välkommen att kika in på de sidor där jag presenterar den beprövade erfarenhet och forskning samt de lagar och handlingsplaner som talar för att vi är skyldiga ge en bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa än vad vi erbjuder dem idag.

Det här är en blogg för er som vill bidra med en ökad kvalitet på vården inom BUP och Habilitering - har du inte sådana pretentioner behöver du inte läsa längre än hit.

Under de tjugo år som gått har jag noterat att varken Barn- och ungdomspsykiatri eller Barn- och ungdomshabilitering har tagit till sig dessa kunskaper och, än mindre, presenterat eller erbjudit dessa metoder för barn och unga som utvecklat psykisk ohälsa!

Den här vården, dessa metoder, kan användas som förebyggande hälsovård, inom primärvården, och ska idag kunna användas inom den befintliga Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen!

Ingen chef ska, som i dag, ha rätt att tysta ned personal som är bevandrad inom dessa metoder eftersom sådan åtgärder som att tysta ned dessa kunskaper påverkar barnets möjligheter till en ökad psykisk hälsa och således strider mot exempelvis handlingsplanen om God Vård/länka!

Att tysta ned är att kränka barns och ungas rätt till hälsa och således trotsar dessa chefer då Artikel 3 i Barnkonventionen/länka! Även om jag så är beordrad att hålla tyst om dessa metoder så håller jag inte tyst längre! Tack för att du finns, kära blogg!

Här finner du även min sida Referenser Bok

OBS! Sidorna är under uppbyggnad!

Neuropsykiatriska och psykiatriska symptom - symptom på proteinintolerans och läckande tarm

Anpassad kost/diet - Beprövad erfarenhet och forskning

Anpassad kost/diet - Forskning

Kosttillskott - tarmbakterier och tarmens flora. Beprövad erfarenhet och forskning

Kosttillskott - omega-3. Beprövad erfarenhet och forskning

Kosttillskott - vitaminer och mineraler. Beprövad erfarenhet och forskning

Kosttillskott - andra kosttillskott och kost som kan öka hälsan. Beprövad erfarenhet och forskning

Rörelse - stimuli via rörelse. Beprövad erfarenhet och forskning.

Kompensation - psykisk och fysisk. Beprövad erfarenhet och forskning.

Kost med kosttillskott - vägen ut ur fetma, diabetes, astma, allergi mm.

Patienthistorier - beprövad erfarenhet om vägen till ett friskare liv.


Medicinering - forskningsfusk och kritiska röster mot dagens psykiatri


Lagstiftning och handlingsplaner som talar för att vi måste lyfta fram dessa kunskaper

Föreningar i Sverige och Norge som har förstått sambanden kost, tillskott, kompensation & rörelse

Läkare och terapeuter i Sverige och Norge som arbetar med proteinintolerans, sockerkänslighet och läckande tarm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar