Föreningar i Sverige och Norge

Föreningar och Nätverk i Sverige och Norge som har förstått vikten av individuellt anpassad kost med kosttillskott, kompensation och rörelse för en ökad psykisk hälsa

 Norsk Protein Intoleranse Forening

Nätverket Hela Barn

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin

Nätverket Integrativ Medicin

Nya Tidens Barn

NHF 

forts. följer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar