Referenser Bok

Samtliga referenser till boken "XX XX", som kommer ut inom kort, finner du här:[1] Läs mer om gifter och brister: http://neuropedagogik.se/gifter-och-brister-ger-avvikande-biokemi/  Litt.: “Guts and Psychology Syndrome – Natural treatment for dyspraxia, autism, ADD, dyslexia, ADHD, depression, schizophrenia” av Dr Natasha Campbell-McBride
[2] Läs mer i boken ”Human Haptic Perception” av Martin Grunwald
[3] Robotteknik, haptisk perception, har utvecklats genom kunskaper om hur vi människor fungerar: http://fof.se/tidning/2009/1/data-som-kanns
[4] Läs mer om automatisering på sid 34 i boken ”Barnneuropsykiatri – med fokus på MBD/DAMP, autistiska störningar, dyslexi, tics och tvångssyndrom” av Dr Tore Duvner som var specialiserad inom områdena barn- och ungdomsmedicin, skolhälsovård samt barn- och ungdomspsykiatri. Se även ex.: Automatiserat beteende, fysiskt eller psykiskt.: http://beta.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=automatiserat%20beteende ; http://beta.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=automatisering
[5] Se målgrupp på min hemsida: http://neuropedagogik.se/avvikande-beteenden/ och på NPIF:s hemsida: http://npif.no/
[6]Grip och du kan begripa” var ett uttryck som myntades tidigt av pedagogen Britta Holle
[7] Sid. 34 och 35 i boken ”Barnneuropsykiatri – med fokus på MBD/DAMP, autistiska störningar, dyslexi, tics och tvångssyndrom” av Tore Duvner
[8] Litt.: ”Att skriva sig till läsning” av Arne trageton
[10] Anpassad kost: 
Vår mat – vår behandling: http://npif.no/index.php/var-mat-var-behandling
Litt.: Dr Alexandra Richardsson co-founded the UK charity, Food and Behavior Research, and has written a book entitled “They are what you feed them” which contains advice, based on her extensive research, for parents and carers on the effects of diet on children. - "It's your life, and your child's life, that we are focussing on in this book" The right food choices can transform your child. What your child eats can have a profound effect on his or her ability to read, write, concentrate and remember things. In fact, the right foods can actually improve your child's IQ and help with dyslexia, attention and hyperactivity.” http://www.fabresearch.org/viewItem.php ; ”Is this Your Childs World” av MD Doris J. Rapp – som bland annat påvisar hur negativt allergener kan påverka förmåga till automatisering ;  Gaps http://www.doctor-natasha.com/gaps-book.php  ; ”Autism en sjukdom som kan läka” av Dr Harald Blomberg ;”Mat för barn och unga med autism & ADHD” av Annika Röed ; ”Frisk utan mediciner – om ADHD och autism” av Ann-Marie Lidmark ” ; ”Rask af Mad” av Marianne Jäger och Carmen Villefrance ; ”Kärnfrisk familj” och ”Kärnfrisk mat” av Ninka-Bernadette Mauritson & Thorbjörg Hafsteinsdottir ; ”Mat som läker” och ”Nya självläkande människan” av Sanna Ehdin ; ”Grönt för livet” av Victoria Boutenko ; ”Hälsoproblem och sjukdomar orsakade av vad vi äter” av Michael Håkansson ; ”Food Pharmacy” av professor Stig Bengmark ; Lär om stenålderkost med hjälp av ex hemsidan www.undervarttak.se ; Baka glutenfritt med hjälp av ex hemsidan www.nillaskitchen.com  
Forskning: Cristin (Current Research Information SysTem In Norway): https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=18306&la=no&action=sok ; På disse sidene vil du finne artikler, oversikter og linker relatert til peptidforskning, proteinintoleranse og tilliggende område. http://neurozym.com/?Mode=Meny&HovedMenyId=746&ThisMenyId=746 ; Förenklad diet lugnar hyperaktiva barn - forskningsartikeln: Ändrade matvanor kan hjälpa barn sitta stilla och koncentrera sig http://fof.se/tidning/2011/4/forenklad-diet-lugnar-hyperaktiva-barn ;
"We think that dietary intervention should be considered in all children with ADHD. This provided that parents are willing to follow a diagnostic restricted elimination diet for a 5-week period, and that expert supervision is available," say Professor Jan Buitelaar of the Radboud University Nijmegen Medical Centre and Dr Lidy Pelsser of the ADHD Research Centre in Eindhoven: https://www.theguardian.com/society/2011/feb/04/adhd-diet-food-children-behaviour
Socker är, liksom mjöl, beroendeframkallande för vissa individer – det är även en produkt som utvecklar olika beteendeavvikelser och andra symptom – läs mer under Bitten Jonssons hemsida:
[11] Kosttillskott: 
* Tarmbakterier; Forskning; http://neurozym.com/?Mode=Meny&HovedMenyId=746&UnderMenyId1=748&ThisMenyId=748 ; http://bengmark.com/category/synbiotics/ ; http://kurera.se/ny-forskning-tarmbakteriernas-inverkan-pa-adhd-och-autism/ Exempel litt.: ”Skydda din hjärna” av Dr David PerlmutterDen överraskande och glädjande forskningen om hur en bra tarmflora skyddar och stärker din hjärna. Skador och sjukdomar på hjärnan blir allt vanligare, såväl hos barn med diagnoser som autism och ADHD, som hos vuxna med utvecklad demens i allt yngre åldrar. Men ny biologisk och neurologisk forskning kan vara på väg att lösa problemen. I Skydda din hjärna beskriver David Perlmutter det överraskande samarbetet mellantarmens mikrobakterier och hjärnan. ”Charmen med tarmen” av Giulia Enders ; 
* Omega-3; Dr Alexandra Richardssons hemsida: http://www.fabresearch.org/viewItem.php?id=7412 Forskning: http://www.fabresearch.org/viewItem.php?id=1204 ; http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ywy9BAZkee0J:www.foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/download/1476/1344+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-b ; Dr J Stordy: Forskning; http://www.developmental-delay.com/page.cfm/247 Litt.: The Remarkable Treatment for Adhd, Dyslexia & Dyspraxia; https://www.amazon.com/LCP-Solution-Remarkable-Nutritional-Treatment/dp/0345438728 ; Oxford Durham studien ; Studier från KI om ADHD och omega-3 ; “Developmental Disorders and Essential Fatty Acids ESSENTIAL FATTY ACIDS RESEARCH - LINKING NUTRITION AND CHILDREN'S BEHAVIOURAL DISORDERS”: http://www.developmental-delay.com/page.cfm/247   ; “Alex Richardson’s research focuses on how nutrition can affect behaviour, learning and mood. In particular, she has carried out studies looking at whether omega-3 fatty acids produce improvements in ADHD-type symptoms in children, as well as multidisciplinary research into the biology of developmental and psychological disorders and the importance of diet for mental health”: http://www.futureoffood.ox.ac.uk/people/alex-richardson ; “Fiskolja skyddar mot psykos”: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/02/01/fiskolja-skyddade-mot-psykos/ etc. 
* Vitaminer och mineraler: vitaminer och mineraler är byggstenarna för de flesta av våra signalsubstanser och hormoner vilket är grunden för en god hälsa. Detta visar bland annat forskning av professor Rucklidge och professor Kaplan: Exempel på forskning näring/vitaminer/mineraler: http://www.ortomolekylar.se/2015/05/video-mikronutrienter-vid-psykisk-sjukdom-finns-forskningsstod/ ; http://www.ortomolekylar.se/2015/02/video-naringsterapi-vid-psykisk-sjukdom/ ; https://www.youtube.com/watch?v=3dqXHHCc5lA
Litt.: ”The Vitamin Cure for Depression” av Dr Bo Jonsson och Dr Andrew Saul
[12] Rörelse: Exempel; sensomotorisk stimulering via rörelse (baserad på Sensory Integration); https://scholar.google.se/scholar?q=sensory+integration+research+jean+ayres&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwi9_abzsrLQAhXBXCwKHfTOAnMQgQMIGzAA ; Grundaren av sensorisk integrering via anpassade rörelser; http://spduniversity.org/jean-ayres-biography/ ; http://www.mugi.se/ - läs där under Forskningsprojekt och Motorisk utveckling i Bunkefloprojektet ; http://www.siglobalnetwork.org/forskning- ; https://www.autismspeaks.org/science/science-news/study-finds-sensory-integration-therapy-benefits-children-autism
Litt.: ”Sensory Integration – Theory andPractice” av Anne G. Fisher, Elisabeth A. Murray och Anita C. Bundy ; ”Hjärnstark: Hur motion och rörelse stärker din hjärna” av Dr Anders Hansen ; ”Sinnenas samspel” av Jean Ayres ; ”Träning tycks bita även på psykoser”, Dagens Medicin Nr 49/16 sid. 13 ; Ljudstimulering – via individuellt anpassad rörelse – Tomatismetoden ; ögonstimulering – via individuellt anpassad rörelse
[13] GAPS, Guts and Psychology Syndrome: http://www.doctor-natasha.com/index.php
[14] Se punkt 10
[15] GIFTER: opioida peptider, socker, andra smakförstärkare och gifter som ex bekämpningsmedel, färgämnen, vaccinationer etc. Litt.: ”Hälsoproblem och sjukdomar orsakade av vad vi äter” av Michael Håkansson ; ”Sockerbomben 3.0” av Bitten Jonsson ; ”Socker – din värsta fiende” av Robert Lustig ; ”Det sötaste vi har” av Ann Fernholm
[16] BRISTER: inaktivitet, tarmbakterier, omega-3, vitaminer och mineraler
[17] Läs mer om vaccinationerwww.vaccin.me Litt.: ”Vaccinationer: risker och skador” av Dr Mayer Eisenstein och Neil Z Muller

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar