Läkare och terapeuter

Här lägger jag gärna in de läkare och terapeuter i Sverige och Norge som är medvetna om och arbetar med bakomliggande orsaker till utveckling av psykisk ohälsa - ofta orsakad av antingen felaktig kost som exempelvis proteinintolerans, sockerkonsumtion, processad kost etc. eller/och inaktivitet etc.


Individuellt anpassad kost med kosttillskott, kompensation och rörelse

Arbetsterapeut och neuropedagog Sussie Olofsson på Neuropedagogik i Centrum


Individuellt anpassad kost med kosttillskott och rörelse

Dr Harald Blomberg och den förening han medverkar i Nya Tidens Barn

Dr Geir Flatabö och den förening han medverkar i Norsk Protein Intoleranse Forening

Näringsfysiolog och läkare på Lab 1 i Oslo

Professor Charlotte Erlanson-Albertsson

Professor Stig Bengmark och den blogg han medverkar i Food Pharmacy

Sjuksköterska, Addiction terapeut och utbildare inom ämnet, Bitten Jonsson

Specialpedagog Annika Haglund på Sensomotorik


Rörelse - individuellt anpassad rörelse

SI-terapeuter

Rytmisk Rörelseträning 

Ögonmotorik-test och träning: 

Åsa Jernberg 

Öronmotorik:

Tomatis

Ragnvald Jonsson på Sensomove

Carina Carlsson på IAT Ljudstimulering

Michael Zazzio på Audio Laser Kliniken 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar