Neuropsykiatriska och psykiatriska symptom eller symptom på proteinintolerans och läckande tarm?

Neuropsykiatriska och psykiatriska symptom - symptom på proteinintolerans och läckande tarm

Symptom på neuropsykiatrisk och psykiatrisk ohälsa kan de flesta känna igen - men hur många vet att detta oftast är symptom på opioida peptider, andra gifter och brister!? 

Inte förrän man provat att eliminera/utesluta dessa gifter och brister från individen vet vi om det är förgiftnings- och bristsymptom eller symptom på psykisk ohälsa som visat sig!

Av vikt är att bedöma om de symptom på psykisk ohälsa som barnet utvecklat beror på den yttre (psykosociala faktorer) eller den inre (vad barnet äter, dricker och andas etc.) miljön.

  • har de symptom som visar sig utvecklats på grund av kost eller psykosociala orsaker? 
Den yttre miljön, psykosociala orsaker, kan vara en bidragande orsak till att barnet utvecklat psykisk ohälsa och det är sjukvården, framförallt psykiatrin, duktiga på att utreda och bedöma sedan många, många år tillbaka. Men hur är det med sjukvårdens kunskaper om vad den inre miljön, orsakad av vad barnet äter/dricker/andas/smörjs in med, kan ställa till med för vissa individer, eller för rätt många individer om de överäter av det som inte är nyttigt!?

När man forskar, tar man då hänsyn till att man i socialgrupp tre och två oftast har råd att endast äta skräpmat (den är ju gjord för att mätta, orsaka sug och överätning pga sitt näringsfattiga innehåll mm.)!? Socialgrupp ett har ju inga problem med att äta nyttigare kost, medelhavskost, paleolitisk kost etc.
Det vi vet, idag, är att den hälsosammaste maten, exempelvis de gröna drinkarna, i längden blir långt billigare att äta än skräpmaten! Men är det något som sjukvården informerar om. Knappast!

Proteinintolerans/länka till npif.no är ett känt faktum som bakomliggande orsak till utveckling av psykisk ohälsa liksom även läckande tarm/länka till Mc Bells hemsida är.

Jag skulle vilja säga att läckande tarm oftast beror på att individen har ätit mer än vad den tål av de vita gifterna - således av mjöl-, mjölk- och sojaprodukter samt av socker men även av andra produkter som kan vara orsakade av proteinintolerans - se forskning om det här (länka till opioida peptider på neurozym).

  • symptom på proteinintolerans mot mjöl-, mjölk-, sojaprodukter mm.
- kopiera lista från Friskare barn och unga NU! 
  • symptom på överkonsumtion av socker - länka till Bitten Jonssons hemsida 
  • symptom på läckande tarm - länka till Mc Bell   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar