Kompensation - psykisk och fysisk

Kompensation kan vara psykisk och/eller fysisk - den ska vara anpassad liksom att möjligheter ska ges till inträning (precis som med glasögon/linser och hörapparat etc.

Både psykisk kompensation/länka och fysisk kompensation/länka är anpassat till individens speciella behov av att få kompensera sitt dolda funktionshinder inom området känsel/länka


  • forskning

- kropp

Underkänslighet för stimuli/svårigheter känna in och automatisera den egna rörelsen

- fingrar

Underkänslighet för stimuli via rörelse/svårigheter känna in och automatisera den egna rörelsen

- mun

Underkänslighet för stimuli via rörelse/svårigheter känna in och automatisera den egna rörelsen

- öra

Underkänslighet för stimuli via rörelse/svårigheter känna in och automatisera rörelse via vissa ljud

Överkänslighet för stimuli via vissa ljud

- öga

Överkänslighet för stimuli via visst ljus
 
- beröring

Överkänslighet för stimuli via viss beröring  • beprövad erfarenhet

Genom litteratur vet vi idag en hel del om kompensationens positiva betydelse vid psykisk ohälsa

- litt/kropp


- litt/beröring


- litt/öga


- litt/öra


  • artiklar


Den ojämlika tillgången till kognitiva hjälpmedel som föreligger i Sverige är ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare för 15 olika organisationer. Många människor lever med någon form av kognitiv funktionsnedsättning, på grund av exempelvis adhd, autism, demenssjukdom, dyslexi, stroke, traumatisk hjärnskada eller utvecklingsstörning. Tack vare kognitiva hjälpmedel, så som appar med påminnelsestöd eller tyngdtäcken, kan dessa människor och deras anhöriga få det stöd de behöver för att kommunicera, minnas, planera sin tid samt skapa struktur och lösa problem i vardagen.”   
kognitiva hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder

  • videodokumentation

Genom videodokumentationer vet vi i dag en hel del om kompensationens positiva betydelse


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar